Nhảy đến nội dung
x

Chương trình chất lượng cao

Chương trình cử nhân Luật Chất lượng cao trình độ Đại học tại Trường đại học Tôn Đức Thắng hướng tới đào tạo ra các cử nhân Luật có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, kiến thức cơ bản vững chắc về luật pháp, thực tiễn pháp lý và các kiến thức tổng quan về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan đến lĩnh vực pháp luật, có chuyên môn giỏi và năng lực sáng tạo cao. Đồng thời, sinh viên tốt nghiệp từ Chương trình cử nhân Luật Chất lượng cao trình độ Đại học tại Trường đại học Tôn Đức Thắng sẽ có được rèn luyện chuyên sâu kỹ năng thực hành nghề nghiệp, có thể giải quyết được một số vấn đề trong lĩnh vực pháp luật trong nước và hội nhập quốc tế, nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học, có tư duy phản biện, độc lập sáng tạo, có năng lực tự học và học tập ở các bậc học cao hơn.

Sinh viên tốt nghiệp theo chương trình Luật chất lượng cao có thể đạt được những kỹ năng nghề nghiệp như: tư vấn, quản lý doanh nghiệp, đàm phán, soạn thảo, ký kết các hợp đồng thương mại nhằm thích nghi tối đa với môi trường công tác để có thể đảm nhiệm công tác pháp lý ở các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; làm việc trong các Cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; có thể tham gia các hoạt động tố tụng liên quan đến thương mại, dân sự, lao động, hành chính; có thể đảm đương công tác pháp chế ở các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; và có khả năng nghiên cứu, đề ra các giải pháp mang tính pháp lý ở các doanh nghiệp cũng như ở các cơ quan quản lý nhà nước.

Thông tin chi tiết về tuyển sinh vui lòng cập nhật tại: tuyensinh.tdtu.edu.vn