Nhảy đến nội dung
x

Sau đại học - Tuyển sinh ngành luật kinh tế

1/Phương thức tuyển sinh: xét tuyển và thi tuyển

* Phương thức 1: Xét tuyển:

-       Thí sinh là người nước ngoài có bằng tốt nghiệp đại học;

-       Thí sinh Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học chính qui tập trung do Đại học Tôn Đức Thắng cấp trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm xét tuyển;

-       Thí sinh Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, loại hình đào tạo chính qui tập trung do các trường đại học công lập khác cấp trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm xét tuyển;

-       Các thí sinh thuộc các diện trên phải có chứng chỉ tiếng Anh TOEIC 500 điểm (hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương) trở lên, còn trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển.

* Phương thức 2: Thi tuyển:

-       Các đối tượng không thuộc diện xét tuyển.

-       Các môn thi tuyển:

  • Cơ bản: Pháp luật kinh doanh
  • Cơ sở: Pháp luật hợp đồng thương mại
  • Ngoại ngữ: tiếng Anh

-       Hình thức thi tuyển sinh:

+    Môn cơ bản và môn cơ sở: hình thức thi tự luận, thời gian làm bài 180 phút.

+    Môn ngoại ngữ: môn tiếng Anh thi 3 kỹ năng nghe – đọc – viết, hình thức thi trắc nghiệm và tự luận, thời gian làm bài 120 phút và kỹ năng nói.

2/Đối tượng dự tuyển:

Căn cứ theo Qui chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ (Quyết định 2257/2017/QĐ-TĐT ngày 01/12/2017 của Hiệu trưởng Trường đại học Tôn Đức Thắng), người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học (không phân biệt cơ sở đào tạo, loại hình đào tạo, hạng tốt nghiệp) các ngành luật học.

3/Thời gian dự tuyển: Tháng 6/2018 và Tháng 12/2018.