Nhảy đến nội dung
x

Lễ kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

7h00 - 17h00
Cơ sở Tân Phong

Các hoạt động:

1. Nghi thức dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng

2. Hội thao GV-VC

3. Tiếp học viên, sinh viên, cựu sinh viên

4. Lễ kỷ niệm