Nhảy đến nội dung
x

Thông báo danh sách sinh viên dự Lễ tốt nghiệp ngày 28/9/2018 - Chính thức

Thân gửi các em sinh viên!

Khoa luật thông báo đến các em danh sách sinh viên dự Lễ tốt nghiệp ngày 28/9/2018  - Chính thức, các em xem file đính kèm.

Danh sách sinh viên tham dự Buổi sáng: sinh viên xem tại đây

Danh sách tham dự Buổi chiều: sinh viên xem tại đây

Trân trọng.