Nhảy đến nội dung
x

Thông báo Lịch thi cuối kỳ HK 1/1819 dành cho sinh viên khóa 21 trở về trước

GHI CHÚ:
- NHÓM: là nhóm sinh viên đăng ký môn học theo thời khóa biểu. Sinh viên phải xem đúng môn thi và nhóm thi để dự thi đúng ngày thi và giờ thi. Mọi trường hợp dự thi sai nhóm sẽ không được giải quyết.
- Sinh viên đăng ký hoãn thi, chuyển giờ thi (do trùng lịch thi), xin dự thi (do hoãn thi ở các học kỳ trước) nộp đơn trực tuyến tại Hệ thống thông tin sinh viênhttps://student.tdt.edu.vn phân hệ nộp đơn trực tuyến từ ngày: 16/11-19/11/2018.
- TỔ: là danh sách thi theo phòng. Sinh viên cập nhật danh sách thi chính thức (bao gồm SV nộp đơn hoãn thi, chuyển giờ thi) trên website Phòng Đại học "http://undergrad.tdtu.edu.vn" từ ngày 28/11/2018 để biết phòng thi cụ thể.
- Sinh viên phải mang theo THẺ SV hoặc CMND khi vào phòng dự thi và có mặt tại phòng thi trước giờ thi công bố ít nhất 15 phút.
 

Sinh viên vui lòng xem lịch thi chi tiết tại đây:

- TIÊU CHUẨN

CHẤT LƯỢNG CAO