Nhảy đến nội dung
x

Ngành Luật chất lượng cao, mã ngành: F7380101, chương trình chất lượng cao

1. TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH:

1.1. Giới thiệu chương trình

Khoa Luật – Đại học Tôn Đức Thắng đào tạo chương trình chất lượng cao cho chuyên ngành Luật Kinh doanh. Ngành luật hiện đang là ngành học thu hút người học khá cao cho các cơ sở đào tạo. Riêng chuyên ngành Luật Kinh doanh đang thu hút người học do cơ hội tìm kiếm việc làm cao và có thu nhập tốt sau khi tốt nghiệp. Với sự phát triển của kinh tế, nhu cầu tư vấn cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nước ngoài, các doanh nghiệp trong nước đang đặt ra sự cần thiết phải xây dựng và phát triển đội ngũ tư vấn luật chất lượng cao.

Chương trình đào tạo cử nhân luật chất lượng cao chuyên ngành luật kinh doanh có những đặc điểm cơ bản:

Chương trình được xây dựng dựa trên khung chương trình và nội dung chương trình đào tạo của nhiều trường đại học lớn trên thế giới như Đại học Standford (Hoa Kỳ); Đại học Bistol (Anh); Đại học Melbourne (Australia)…; Chương trình xây dựng tiếp cận cao với thực tiễn. Trong chương trình đào tạo có đến hơn 1/3 nội dung là các môn học kỹ năng nghề nghiệp và thực tập nghề nghiệp; Chương trình đào tạo dựa trên khung đào tạo luật học chung. Do đó, người học vẫn đảm bảo kiến thức cơ bản và tốt nhất cho một cử nhân luật nói chung. Vì vậy, cơ hội nghề nghiệp được mở rộng, không chỉ bó hẹp trong chuyên ngành luật kinh doanh mà còn có thể phát triển phần luật dân sự, hình sự…; Các hợp phần về chuyên ngành luật kinh doanh đảm bảo cho người học có thể hành nghề ngay sau khi tốt nghiệp.

1.2. Điểm khác biệt của chương trình Chất lượng cao

Chương trình đào tạo chuyên ngành Luật kinh doanh hệ chất lượng cao có sự khác biệt với chương trình đào tạo luật học thông thường ở những điểm sau:

Chương trình đào tạo chất lượng cao tăng cường đào tạo rất sâu các hợp phần cơ bản cho ngành luật để tạo kiến thức vững chắc cho người học như pháp luật dân sự, pháp luật hình sự, pháp luật thương mại… so sánh với các chương trình đào tạo ở các cơ sở đào tạo khác hoặc so sánh với chương trình đào tạo của các lớp học đại trà, các hợp phần cơ bản này có lượng tín chỉ đào tạo tăng thêm 1/3; Chương trình đào tạo chất lượng cao tăng cường các học phần thực hành nghề nghiệp. Kể từ học kỳ 4, người học được sắp xếp đi đào tạo và học tại các doanh nghiệp, các công ty tư vấn, các cơ quan tư pháp. Lượng tín chỉ cho các hợp phần thực hành nghề nghiệp cho mỗi học kỳ kể từ học kỳ 4 là 2 tín chỉ; Trong chương trình đào tạo, học viên được tiếp xúc, trao đổi thường xuyên với các chuyên gia trong lĩnh vực luật pháp và trong xã hội theo từng chủ đề học (kể từ học kỳ thứ 3). Bên cạnh đó, một năm 1 lần, sinh viên được rèn luyện kỳ năng trao đổi, tranh luận bằng các hoạt động tranh luận về các vấn đề xã hội với Trưởng khoa và các chuyên gia được mời; Trong chương trình đào tạo, người học được tăng cường hoạt động thảo luận chuyên môn theo nhóm, theo lớp. Giờ thảo luật ít nhất là ¼ giờ học của từng học phần. Học kỳ quân đội được thiết kế riêng biệt cho sinh viên vừa học Giáo dục quốc phòng, vừa trải nghiệm cuộc sống trong môi trường quân đội giúp rèn luyện kỹ năng sống, lòng tự tin, sự biết ơn và nỗ lực.

1.3.Triển vọng nghề nghiệp

Chương trình đào tạo cử nhân luật – hệ đào tạo chất lượng cao mở ra cho người học nhiều cơ hội làm việc tại các cơ quan, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp, các đơn vị tư vấn. Cụ thể:

Người học có thể làm việc ở các cơ quan tư pháp, cơ quan hành chính… như Tòa án, Viện kiểm sát, công an, Ủy ban nhân dân các cấp… Tại tòa án, người học có cơ hội làm việc với tư cách thư ký tòa để phát triển thành thẩm phán trong các lĩnh vực như kinh tế, dân sự, lao động…; Người học có thể làm việc ở các doanh nghiệp với tư cách là luật sư tư vấn nội bộ (lawyer In house); làm việc ở phòng nhân sự, hành chính…;

Làm việc với tư cách luật sư độc lập (sau khi tốt nghiệp thêm chứng chỉ đào tạo luật sư và có giấy phép hành nghề luật sư…);

Làm việc trong các công ty tư vấn luật,...

 

2. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Chuẩn đầu ra (CĐR) là khởi điểm của quy trình thiết kế chương trình đào tạo và được xây dựng theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, phản ánh tầm nhìn, sứ mạng của trường, khoa và phù hợp với mục tiêu đào tạo, nhu cầu của các bên liên quan.

Chuẩn đầu ra sẽ được cụ thể hóa theo nguyên tắc “tương thích có định hướng” vào các môn học từng bước giúp người học đạt được những trình độ & năng lực chuyên môn về kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. Nội dung chương trình còn tăng cường hoạt động học nhóm, rèn luyện thói quen chủ động học tập, tư duy sáng tạo cho người học để luôn chủ động và sẵn sàng cho những cơ hội phát triển.

Chuẩn đầu ra được Trường cam kết với người học, xã hội và công bố công khai trên Website.

>> CĐR 2018

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Chương trình đào tạo là khung hệ thống kiến thức lý thuyết và thực hành được thiết kế đồng bộ với phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập; để đảm bảo người học tích lũy được kiến thức, đạt được năng lực cần thiết theo chuẩn đầu ra đã công bố tương ứng với trình độ đại học. Chương trình đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng được xây dựng theo hướng tương thích với chương trình của TOP 100 đại học tốt nhất Thế giới đánh giá theo Bảng xếp hạng của QS và THE nhưng có sự điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam và mục tiêu đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng.

Định kỳ, nhà trường tiến hành rà soát, đánh giá chương trình đào tạo nhằm đảm bảo người học đáp ứng các yêu cầu của xã hội về chuyên môn sau khi ra trường cũng như cập nhật những thay đổi về công nghệ, phương thức kinh doanh mới.... Quá trình này có sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan trọng yếu bao gồm: nhà khoa học, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, sinh viên, và giảng viên. Chương trình TOP 100 được nhà trường đưa vào giảng dạy từ năm 2015 nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động và xu hướng hội nhập toàn cầu; giúp người học năng động, tự học nhiều hơn; tiệm cận với mặt bằng đào tạo mới nhất trên thế giới.

Chương trình đào tạo được công bố cho người học qua cổng thông tin sinh viên và công khai trên website.

>> CTĐT 2018