Nhảy đến nội dung
x

Công ty bảo hiểm AAA tuyển dụng nhân sự

Vị trí công việc: Compliance Specialist/ Chuyên viên Tuân thủ

a. Yêu cầu: nữ (mới ra trường, chuyên ngành luật)
b. Khung lương: từ 7 đến 9 triệu (tùy theo năng lực)
c. Công việc chính:
- Hỗ trợ thiết kế, triển khai và quản lý các Chương trình về tuân thủ, Kế hoạch tuân thủ trong công ty.
- Tiến hành các chương trình đào tạo về sự tuân thủ phù hợp cho nhân viên để thúc đẩy văn hóa tuân thủ và nhận thức trong toàn công ty bao gồm các chi nhánh.
- Tiến hành thử nghiệm chương trình tuân thủ (nếu cần) để xác định rủi ro, đề xuất các hành động để giảm thiểu và khắc phục.
- Tư vấn về việc tuân thủ cho các đơn vị kinh doanh;
- Hỗ trợ chuẩn bị các báo cáo liên quan cho Quản lý.
- Cung cấp các cập nhật / phân tích kịp thời về các cơ hội / giới hạn kinh doanh theo các quy tắc và quy định mới.

 

Thông tin liên hệ apply:  tranhang@aaa.com.vn
Liên hệ: Ms.Hằng:  (84) 399 335 382