Nhảy đến nội dung
x

Khoa Luật TDTU ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Luật TNHH Apolat Legal

Ngày 19/2/2020, ThS. Mai Hoàng Phước – Trưởng bộ môn Dân sự - Kinh tế, phụ trách hợp tác doanh nghiệp của Khoa Luật - Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã đại diện Khoa Luật đến trao Thỏa thuận hợp tác giữa Khoa Luật - Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Công ty Luật TNHH Apolat Legal do Luật sư Phạm Thị Thoa đại diện ký kết và tiếp nhận.