Nhảy đến nội dung
x

Thông báo Tổ chức hoạt động kiến tập trải nghiệm thực tế ngành Luật Đợt 2 - Năm 2019

Thực hiện chủ trương chung của trường về đào tạo cử nhân thực hành, gắn quá trình đào tạo lý thuyết ở trường với việc sinh viên đi tìm hiểu thực tế tại doanh nghiệp với mục tiêu cung cấp cho xã hội những cử nhân có khả năng làm việc ngay không cần phải đào tạo lại, Khoa Luật xây dựng Kế hoạch số 69/KH-KL ngày 01/10/2019 tổ chức hoạt động kiến tập trải nghiệm thực tế cho sinh viên tại các đơn vị thực hành nghề luật năm học 2019 - 2020 với các nội dung như sau:

1. Mục đích

-     Giúp sinh viên tìm hiểu về tổ chức bộ máy, hoạt động của các công ty luật, quan sát môi trường làm việc để làm quen, định hướng lựa chọn nơi thực tập, nơi làm việc sau khi tốt nghiệp đúng với chuyên ngành.

-     Thông qua đợt kiến tập giúp sinh viên củng cố quan điểm, lập trường, ý thức tổ chức kỷ luật, lòng yêu nghề, tác phong, thái độ trong hành nghề luật.

-     Là cơ hội cho sinh viên được gặp gỡ các chuyên gia tại các đơn vị hành nghề luật từ đó có cái nhìn rõ nét hơn về nghề, định hướng phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

2. Điều kiện đối với sinh viên đăng ký kiến tập

-     Sinh viên luật năm thứ 3 và năm thứ 4.

-     Có nhu cầu/đam mê tìm hiểu về thực tiễn hành nghề luật sư.

-     Ưu tiên: sinh viên có khả năng nghe nói tiếng Anh tốt; sinh viên có kết quả học tập tốt/sinh viên chất lượng cao.

3. Số lượng tham gia, đăng ký

-     Số lượng: Tối đa 38 sinh viên/đợt kiến tập (Khoa sẽ chốt danh sách dựa trên điều kiện tại Mục 2 và theo thứ tự thời gian đăng ký).

-     Đăng ký (bắt buộc bằng email sinh viên) trước ngày 20/10/2019 theo link sau:

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqA0SHD0DFdgSEzN8Kt6QDuBoOGrieJ6Gc6WUhQdles7vvyw/viewform?usp=sf_link)

Đơn vị, thời gian kiến tập
    4.1. Đơn vị kiến tập: Công ty Luật TNHH Tilleke & Gibbins (Việt Nam) - Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

     - Địa chỉ: Toà nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 10, TP. HCM.

Công ty Luật TNHH Tilleke & Gibbins (Việt Nam) được thành lập từ năm 1890, hiện nay đã phát triển thành một công ty luật hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á với 170 luật sư và chuyên gia tư vấn tại Bangkok, Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh, Jakarta, Phnom Penh, Viêng Chăn và Yangon. Công ty đã và đang đại diện, tư vấn pháp lý cho các tập đoàn đa quốc gia lớn mạnh trên toàn thế giới.

     Chi tiết xem tại website: https://www.tilleke.com/firm

   4.2. Thời gian kiến tập: từ 10 giờ đến 11 giờ 45 phút ngày 25/10/2019 (thứ 6)

     -      Sinh viên tập trung theo thông báo hướng dẫn của giảng viên Khoa Luật, thực hiện Nội quy kiến tập tại doanh nghiệp, đơn vị (sẽ thông báo qua email).

     -      Tự túc di chuyển trong quá trình kiến tập.

     -      Sau khi đăng ký kiến tập, sinh viên không được hủy trừ trường hợp bất khả kháng sẽ được Khoa xem xét.

Trên đây là thông báo tổ chức kiến tập, trải nghiệm thực tế dành cho sinh viên ngành luật đợt 2 năm 2019. Các em có thắc mắc vui lòng liên hệ về Khoa Luật hoặc qua email: Cô Nguyễn Thị Hồng (nguyenthihong1@tdtu.edu.vn), số điện thoại 0903099093 hoặc Cô Phạm Thị Cẩm Ngọc (phamthicamngoc@tdtu.edu.vn), số điện thoại 0933059079 để được giải đáp./.

                                                                                   

                                                                                                       BAN TỔ CHỨC