Nhảy đến nội dung
x

Thông báo điều chỉnh kế hoạch Lễ tốt nghiệp

Gửi các anh chị sinh viên tốt nghiệp đợt Tháng 9/2020.

Lễ tốt nghiệp năm 2020 sẽ được tổ chức vào tháng 11/2020 (dự kiến). Thông tin và thời gian cụ thể, Nhà trường sẽ thông báo trên website và cổng thông tin. Các anh/chị theo dõi để thực hiện.

Với các anh/chị tốt nghiệp đợt Tháng 9/2020, trước hết, Nhà trường sẽ cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời để anh/chị liên hệ công việc, học tập. Trong quá trình sử dụng Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, nếu gặp bất kỳ khó khăn, vướng mắt nào, Nhà trường luôn đồng hành, hỗ trợ giải quyết.

(Trích Thông báo 1575/TĐT-TB của Trường ĐH Tôn Đức Thắng, ngày 10/9/2020 v/v Cấp bằng và tổ chức Lễ tốt nghiệp Tháng 9/2020)

Trân trọng.