Nhảy đến nội dung
x

Thông báo gia hạn thời gian đăng ký mở lớp các môn không còn mở trong CTĐT

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có thể tốt nghiệp đợt tháng 9/2020, Phòng đại học đã ban hành Kế hoạch 49/KH-P.ĐH ngày 11/6/2020 về việc mở lớp ôn tập cho SV còn nợ môn không còn mở trong CTĐT hiện hành. Ngày 19/6/2020 sẽ hết hạn đăng ký môn học trực tiếp tại Khoa Luật.

Để tạo điều kiện cho sinh viên thuộc đối tượng đăng ký nhưng chưa làm đơn xin mở lớp tại Khoa Luật đúng hạn theo kế hoạch của Phòng đại học, Khoa Luật thông báo gia hạn thời gian nhận đơn đăng ký mở môn không còn mở trong CTĐT, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Đến 17h00 ngày 24/6/2020 (thứ 4).

2. Cách thức: Nộp đơn trực tiếp tại Văn phòng Khoa Luật (B008).

3. Các môn dự kiến mở: Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính (môn thay thế tốt nghiệp, E01119), Trách nhiệm dân sự, Luật so sánh, giải quyết tranh chấp theo WTO, các môn khác không còn mở trong CTĐT (nếu SV có nhu cầu).

4. Nội dung đơn: Ngoài các thông tin cơ bản, đơn xin mở lớp phải có các nội dung sau: (1) các môn đăng ký mở kèm mã môn, (2) lý do xin mở môn, (3) cam kết tham gia lớp học và hoàn thành nghĩa vụ học phí nếu không sẽ chịu các chế tài theo quy định của Nhà trường.

Khoa Luật thông báo đến các em sinh viên.