Nhảy đến nội dung
x

Thông báo v/v học tập trung tại các cơ sở của Trường từ ngày 14/9/2020

Nhà trường thông báo đến toàn thể người học về việc học tập trung và thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID19 kể từ ngày 14/9/2020.

Xem chi tiết thông báo tại đây.