Nhảy đến nội dung
x

Thông tin tuyển dụng của Công ty cho thuê tài chính Chailease

Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV Quốc Tế Chailease ("CILC") là tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài thuộc Chailease Finance Group – là tập đoàn cho thuê tài chính hàng đầu ở Đài Loan với hơn 40 năm kinh nghiệm và có hoạt động kinh doanh tại các quốc gia thuộc lãnh thổ Trung Quốc, Đài Loan, Châu Á Thái Bình Dương và Hoa Kỳ.


CILC được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép thành lập vào năm 2006 và bắt đầu đi vào họat động tại Việt Nam năm 2007. CILC thực hiện dịch vụ cho thuê tài chính tài sản trong nước, mua và cho thuê lại, cho thuê tài chính tài sản nhập khẩu với những máy móc thiết bị và phương tiện vận chuyển …cho những doanh nghiệp tại Việt Nam.

Do nhu cầu mở rộng, Công ty Chailease tuyển dụng nhân viên và thực tập sinh bộ phận xử lý thu hồi nợ với yêu cầu chuyên môn về pháp lý.

Thông tin chi tiết đính kèm.