Nhảy đến nội dung
x

Thông tin về chương trình 4+1 ngành Luật kinh tế

Chương trình đào tạo cao học chuyên ngành Luật Kinh tế thuộc Khoa Luật – Trường Đại học Tôn Đức Thắng có định hướng đào tạo ứng dụng luật. Theo đó:

 • Chương trình đào tạo chuyên sâu cho chuyên ngành Luật Kinh tế với các học phần ứng dụng thuộc các phần học như mua bán sáp nhập, quản trị công ty, truyền thông trong kinh doanh…
 • Chương trình đào tạo tập trung nâng cao những kiến thức chuyên môn của Luật Kinh tế và nâng cao kỹ năng tư vấn với các kỹ năng như đánh giá lợi ích đối lập trong quan hệ hợp đồng, giải quyết các xung đột lợi ích khi giao kết và soạn thảo hợp đồng, đánh giá kinh tế và giải quyết các vấn đề kinh tế trong vụ việc mua bán sáp nhập, đánh giá các tác động hạn chế cạnh tranh và lợi ích xã hội trong vụ việc tập trung kinh tế…
 • Ràn luyện và nâng cao các phương thức và phương pháp nghiên cứu luật học, trong đó, tập trung nâng cao phương pháp nghiên cứu các học thuyết kinh tế và ứng dụng các học thuyết kinh tế vào luật học; rèn luyện cách thức đánh giá các học thuyết luật học trong lĩnh vực Luật kinh tế và nghiên cứu xu hướng phát triển của pháp luật.

Tham gia chương trình đào tạo cao học chuyên ngành Luật kinh tế, người học có cơ hội để giải quyết các yêu cầu về học tập và định hướng phát triển chuyên môn cho tương lai, cụ thể như sau:

 • Chương trình học giúp cho học viên nâng cao các kỹ năng nghề ở bậc cao bởi học viên được trang bị các kiến thức đánh giá pháp luật (không còn là học các điều luật) dưới góc độ người nghiên cứu và ứng dụng bậc cao;
 • Chương trình học giúp cho học viên trang bị các kỹ năng đánh giá được những vấn đề pháp lý và các vụ việc thực tế một cách tổng quan, chi tiết và khoa học. Các giảng viên bao gồm những nhà nghiên cứu, người làm công tác tư vấn, quản lý các công ty luật có kinh nghiệm và có nhiều công trình nghiên cứu đã được công bố, các nhà quản lý chính sách cấp cao…. Do đó, học viên sẽ được tiếp cận các vấn đề pháp lý và các cách thức giải quyết các vấn đề pháp lý cho các vụ việc từ nhiều góc độ khác nhau;

Với các thức và định hướng đào tạo ứng dụng, học viên có thể tự tạo cho mình cơ hội nghề nghiệp, bao gồm:

 • Có thể tự xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp của bản thân và xây dựng các quan hệ công việc trong lĩnh vực luật học;
 • Có thể tiếp tục việc học tập, nghiên cứu hoặc hoạch định cho bản thân kế hoạch nghiên cứu dài hạn, làm việc tại các cơ sở nghiên cứu. Với định hướng đào tạo ứng dụng, học viên sau khi tốt nghiệp có nhiều cơ hội tự hoạch định định hướng nghiên cứu mới, độc lập và riêng biệt;
 • Có thể tham gia tư vấn và phát triển công việc tư vấn một cách dễ dàng.

Sinh viên đang theo học chương trình đào tạo đại học khi tham gia chương trình 4+1 có thể:

 • Rút ngắn thời gian học sau đại học vì đã tích hợp một số học phần cao học vào chương trình đại học – dự kiến thời gian tích hợp và giảm bớt ít nhất là 6 tháng. Chương trình đào tạo cao học tối đa là 18 tháng;

Danh mục môn học tương đương có thể rút ngắn thời gian học:

STT

Tên môn học

Mã MH

Số TC

Tên học phần tương đương/thay thế

Mã học phần tương đương/ thay thế

Số TC

Khoa

58

Pháp luật Trọng tài thương mại

E01037

2

Pháp luật về trọng tài thương mại 

LA701030

2

Luật

59

Luật Cạnh tranh

E01038

2

Pháp luật về kiểm soát độc quyền

LA701050

2

Luật

60

Pháp luật về mua bán, sáp nhập công ty

E01045

2

Sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp

FB701110

2

Luật

61

Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng

E01048

2

Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng

LA701150

2

Luật

62

Hợp đồng lao động và giải quyết tranh chấp lao động

E01052

2

Pháp luật về hợp đồng lao động

LA701100

2

Luật

 • Kết hợp với chương trình đại học, các học phần tích hợp sẽ nâng cao khả năng và tư duy pháp lý, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên trước khi sinh viên tốt nghiệp đại học. Với chương trình đào tạo đại học, sinh viên được cung cấp khung kiến thức chung, cơ bản và các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản. Nếu tham gia chương trình 4+1, sinh viên được bổ sung các vấn đề liên quan đến phương pháp nghiên cứu pháp lý, các cách thức đánh giá pháp lý về một vấn đề cụ thể hoặc cho một vụ việc cụ thể…. Các học phần này là cơ sở để người học củng cố kiến thức và nâng cao kiến thức được đào tạo ở bậc đại học lên một trình độ cao hơn;
 • Có thể sử dụng các kết quả khác cho nhiều mục tiêu, ví dụ kết quả về ngoại ngữ là chuẩn đầu ra cho chương trình đào tạo đại học, song cũng có thể sử dụng làm kết quả đầu ra cho chương trình cao học mà không phải học hoặc thi lại về ngoại ngữ.

Thông tin liên hệ:

Phòng Sau đại học (Phòng A305)

Web: http://grad.tdtu.edu.vn/

Email: sdh@tdtu.edu.vn

FB: https://www.facebook.com/sgs.tdtu/

ĐT: 028-3775-5059

Khoa Chuyên môn (Phòng B116)

Giảng viên An Thị Ngọc Lan

 Email: anthingoclan@tdtu.edu.vn