Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch Nghiên cứu khoa học sinh viên, năm học 2022-2023

VP Khoa Luật chào các anh chị SV.

Sau buổi phát động về việc Nghiên cứu Khoa học Sinh viên - NH 2022-2023 ngày 01/10/2022 tại HT 10F; Nay VP Khoa Luật thông tin đến các anh chị SV các biểu mẫu, danh mục các đề tài dự kiến, mời các anh chị xem và thực hiện:

- Hạn đăng ký tham gia và lựa chọn đề tài: từ nay đến 10/10/2022 thủ tục gồm "Phiếu đăng ký ý tưởng mẫu BM01" nộp bản giấy về Khoa Luật (trực tiếp cho thầy Nguyễn Tuấn Hoàng - Phòng B.116, liên hệ qua email thầy Hoàng: nguyentuanhoang@tdtu.edu.vn) và bản mềm đăng ký trên drive. 

(1) Drive toàn bộ thủ tục các bạn sinh viên cần trong toàn bộ quá trình viết: (bảng biểu, mẫu, danh mục tài liệu tham khảo...)

https://drive.google.com/drive/folders/1I8cPD7VNcWCBgy48FOqXYP28orTtftS7

(2) Drive biểu excel sinh viên đăng ký bản mềm:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dTLquuDSyX0lWdYF2QXrJNHWWpSU15gL/edit#gid=1790667284

- Các anh chị có thể liên hệ VP Khoa khi có câu hỏi khác.

Trân trọng !

Thẻ