Nhảy đến nội dung
x

Thông báo đăng ký tham gia Lễ tốt nghiệp (đợt ngày 20/5/2022)

Chào các anh chị Cựu Sinh viên (CSV) !
Ngày 20/5/2022, Nhà trường tổ chức Lễ Tốt nghiệp dành cho đối tượng là SV Tốt nghiệp từ tháng 4/2022, các anh chị Tốt nghiệp Đợt tháng 4/2022 vui lòng đăng ký tham dự Lễ qua thông tin sau đây:


* Thông tin về Lễ Tốt nghiệp:
- Lễ Tốt nghiệp diễn ra vào ngày 20/5/2022 tổ chức tại Hội trường 2A Cơ sở Tân Phong;
-.Các anh chị vui lòng phản hồi thông tin qua link bên dưới, đây là link do Khoa Luật quản lý nhằm thống kê số lượng, thống kê thông tin của CSV:
- Link: https://forms.gle/3xotXsJ5rVfv2yns5
- Đối tượng tham gia: CSV Tốt nghiệp từ tháng 4/2022
- Link này sẽ đóng vào 17 giờ 00' ngày 03 tháng 5 năm 2022.
- Các anh chị vui lòng: Để lại thông tin một cách chính xác vì đây là thông tin sẽ in vào Phiếu xướng tên. VP Khoa sẽ rà soát và loại các trường hợp sai đối tượng.
- Sau khi chốt số lượng, VP Khoa sẽ triển khai các bước tiếp theo qua email của CSV để lại trong link, đề nghị các anh chị để lại thông tin chính xác.


Khi CSV có câu hỏi, vui lòng liên hệ về VP Khoa trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần gặp thầy Đặng Thành Lê.


Trân trọng !