Nhảy đến nội dung
x

Thông báo đăng ký tham gia Lễ tốt nghiệp - Năm học 2022-2023

Chào các anh chị Cựu Sinh viên (CSV) !


Ngày 28/10 và ngày 03/11/2022, Nhà trường tổ chức Lễ Tốt nghiệp dành SV Tốt nghiệp từ tháng 5/2022, các anh chị Tốt nghiệp các Đợt từ tháng 5/2022 vui lòng đăng ký tham dự Lễ qua thông tin sau đây:

* Thông tin về Lễ Tốt nghiệp:
- Lễ Tốt nghiệp sẽ diễn ra trong 02 ngày: Ngày 28/10/2022 và Ngày 03/11/2022 tổ chức tại Hội trường 2A Cơ sở Tân Phong; Sau khi thống kê số lượng đăng ký, Khoa sẽ thông báo cho Cựu SV biết (qua email) từng CSV sẽ tham gia Lễ vào ngày nào;


-.Các anh chị vui lòng phản hồi thông tin qua link bên dưới, đây là link do Khoa Luật quản lý nhằm thống kê số lượng, thống kê thông tin của CSV

* Link: https://forms.gle/uubjSn1g3zVg2MRu8

* Link này sẽ đóng vào 17 giờ 00' ngày 16 tháng 10 năm 2022.


- Đối tượng tham gia: CSV Tốt nghiệp từ tháng 5/2022;

- Các anh chị vui lòng: Để lại thông tin một cách chính xác vì đây là thông tin sẽ in vào Phiếu xướng tên. VP Khoa sẽ rà soát và loại các trường hợp sai đối tượng.


- Sau khi chốt số lượng, VP Khoa sẽ triển khai các bước tiếp theo qua email của CSV để lại trong link, đề nghị các anh chị để lại thông tin chính xác.

Khi CSV có câu hỏi, vui lòng liên hệ về VP Khoa trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần gặp thầy Đặng Thành Lê - SĐT VP Khoa: 02837760659

Trân trọng !