Nhảy đến nội dung
x

Thông báo nhận Bằng Tốt nghiệp đợt tháng 1/2023

VP Khoa Luật thông báo sinh viên về việc nhận bằng Tốt nghiệp Tháng 01/2023 như sau:

Khoa Luật chỉ phát bằng trong thời gian sau, sinh viên vui lòng đến nhận đúng khung thời gian:
Chiều Thứ 5 - 13/4/2023 (13h30-16h30)
Chiều Thứ 7 - 15/4/2023 (13h30-16h30)
Sau thời gian trên, Khoa sẽ bàn giao lại Bằng tốt nghiệp cho Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng. Anh/Chị sinh viên vui lòng liên hệ P. Khảo Thí để được nhận bằng.

- Khi đến nhận bằng sinh viên lưu ý thực hiện đúng thủ tục nhận Bằng Tốt nghiệp gồm:
1. 01 CMND/CCCD của sinh viên bản photo có công chứng.
2. Biên nhận đóng lệ phí 250.000 đồng đóng tại Phòng Tài chính (trong giờ hành chính).

- Trường hợp sinh viên ủy quyền cho người khác đến nhận thay, thủ tục nhận thay Bằng Tốt nghiệp gồm:
1. Giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương kèm: 02 CMND/CCCD của 02 Người (Ủy quyền và Được Ủy quyền) bản photo có công chứng.
2. Biên nhận đóng lệ phí 250.000 đồng đóng tại Phòng Tài chính (trong giờ hành chính).

***Sinh viên có thắc mắc vui lòng phản hồi qua email khoaluat@tdtu.edu.vn

Thân mến.