Nhảy đến nội dung
x

Thông báo nhận Phụ lục văn bằng - đợt Tháng 01/2022, Tháng 02/2022 và Tháng 6/2022

Khoa Luật thông báo về việc nhận phụ lục văn bằng Đợt tháng 01/2022, tháng 02/2022 và tháng 6/2022.

1. Thời gian: Từ ngày 21/8 - 25/8/2023
- Sáng: 8h30 - 10h30
- Chiều: 13h30 - 16h30

2. Thủ tục nhận phụ lục bao gồm: 
- 01 bản photo CCCD/CMND của sinh viên và bản chính để đối chiếu.
Trường hợp sinh viên ủy quyền cho người khác đến nhận thay:
- Giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương kèm: 02 bản photo CMND/CCCD có công chứng của 02 Người (Ủy quyền và Được Ủy quyền).

Thân mến.