Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc dự Lễ Tốt nghiệp Đợt tháng 5/2023

VP Khoa Luật chào các anh chị Cựu Sinh viên (CSV) !

Ngày 18/05/2023 Nhà trường tổ chức Lễ Tốt nghiệp dành SV đã Tốt nghiệp, các anh chị đã Tốt nghiệp vui lòng đăng ký tham dự Lễ qua thông tin sau đây:

* Thông tin về Lễ Tốt nghiệp:
- Lễ Tốt nghiệp sẽ diễn ra trong 01 ngày: 18/5/2023 tổ chức tại Hội trường 2A Cơ sở Tân Phong; Hiện nay chưa biết Khoa Luật sẽ được phân công lịch vào buổi nào.
-.Các anh chị vui lòng phản hồi thông tin đăng ký qua link bên dưới, đây là link do Khoa Luật quản lý nhằm thống kê số lượng, thống kê thông tin của CSV
* Link: https://forms.gle/k7C1AaA94LtCkvaf7 (CSV vui lòng dùng gmail cá nhân để đăng nhập trình duyệt và vào link này)
* Link này sẽ đóng vào 17 giờ 00' ngày 04 tháng 05 năm 2023.

- Đối tượng tham gia: CSV Đã Tốt nghiệp (VP Khoa sẽ kiểm tra thông tin từ Hệ thống)

- Các anh chị vui lòng: Để lại thông tin một cách chính xác vì đây là thông tin sẽ in vào Phiếu xướng tên. VP Khoa sẽ rà soát và loại các trường hợp sai đối tượng.

- Sau khi chốt số lượng, VP Khoa sẽ triển khai các bước tiếp theo qua email của CSV để lại trong link, đề nghị các anh chị để lại thông tin chính xác.

Khi CSV có câu hỏi, vui lòng liên hệ về VP Khoa trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần gặp thầy Đặng Thành Lê - SĐT VP Khoa: 02837760659

Thông báo này cũng đã được đăng trên Hệ thống thông tin SV.
Trân trọng !"