Nhảy đến nội dung
x

Hoạt động về nguồn

Nhằm giúp các bạn hiểu thêm về lịch sử Việt Nam, lòng biết ơn đối với các anh hùng đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, tôn vinh truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Liên chi hội sinh viên Khoa luật đã tổ chức hoạt động về nguồn Viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện Nhà Bè. Hoạt động được diễn ra vào ngày 10/9/2017 với sự tự nguyện của gần 100 bạn sinh viên tham gia.

Một số hình ảnh được ghi nhận trong chuyến về nguồn:

ve nguon 1

 

ve nguon 2

 

ve nguon 3