Nhảy đến nội dung
x
Chuyên đề: Những vấn đề lý luận về các nguyên tắc của Luật Hình sự
Ngày 18/8/2023 Khoa Luật TDTU tiếp GS.TSKH. Lê Văn Cảm và sinh hoạt học thuật với nội dung về các nguyên tắc của Luật Hình sự
Khoa Luật tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2023-2024
Chiều ngày 25/9/2023, tại Hội trường 10F TDTU, Khoa Luật long trọng tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2023-2024
Nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022-2023
Sáng ngày 08/06/2022, Khoa Luật - Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022-2023
Chuyên đề: Nghề Luật tương lai - Viễn cảnh và thách thức
Sáng ngày 19/05/2022, Khoa Luật tổ chức chuyên đề về nghề luật với sự tham gia của diễn giả Thạc sĩ - Luật sư Bùi Tiến Long
Bảo vệ luận văn Thạc sĩ Luật Kinh tế Tháng 9/2020
Ngày 04/9/2020 vừa qua, tại phòng họp B TDTU, Khoa Luật TDTU đã tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế cho các học viên
Chuyên đề về Pháp luật lao động Hoa Kỳ
Ngày 31/7/2020 vừa qua, Khoa Luật TDTU và GS. Elaine Bernard đã có buổi trao đổi học thuật về Pháp luật lao động Hoa Kỳ