Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

Thông tin Buổi Tư vấn tuyển sinh trực tuyến của Khoa Luật TDTU

1. Chủ đề tuần này sẽ về các ngành thuộc Khoa Luật TDTU

2. Thời gian: 20:00 ngày 28/05/2019

Lãnh đạo các đại học ký Thỏa thuận khung để vận hành Mạng lưới
Ký kết và ra mắt Mạng lưới hợp tác đại học quốc tế tại TDTU

Để phát triển bền vững, bất kỳ đại học nào trong thời đại hiện nay đều phải tham gia mạnh mẽ vào tiến trình hội nhập; cũng như tự chủ quốc tế hóa h

Đại học Tôn Đức Thắng được THE xếp TOP 101 - 200 đại học có ảnh hưởng nhất toàn cầu

Theo thông báo của THE (Times Higher Education) vào lúc 22:00 giờ Việt Nam, ngày 3/4/2019, về kết quả xếp hạng những đại học có ảnh hưởng nhất đến

Hoạt động đoàn-hội, câu lạc bộ

SINH VIÊN LUẬT

HỌC CÔNG LÝ - TIẾP CẬN TƯƠNG LAI