Nhảy đến nội dung
x

Kết nối Facebook

fanpage cover

 

Trang facebook của Khoa luật Đại học Tôn Đức Thắng là trang Fanpage chính thức của khoa với chức năng tổ chức đưa thông tin các bài viết từng ngày về hoạt động và học tập của Khoa, là nguồn thông tin hữu ích cho đọc giả.

Link fanpage chính thức của Khoa Luật đại học Tôn Đức Thắng: https://www.facebook.com/law.tdtu.edu.vn