Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về việc hoãn thi cho SV có tiếp xúc với người ở vùng dịch (Đà Nẵng, Quảng Nam) hoặc SV có đến vùng dịch ở HK2, HK dự thính 2 và HK hè năm học 2019-2020

Theo quy định về việc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, Phòng Đại học thông báo đến sinh viên có tiếp xúc với người ở vùng dịch (Đà Nẵng, Quảng Nam) hoặc SV có đến vùng dịch như sau:

- Sinh viên nộp đơn xin hoãn thi trực tuyến trên Student's Portal từ ngày 30/7/2020 đến ngày 02/8/2020, và phòng đại học gia hạn thêm trong 2 ngày nữa (ngày 04,05/8/2020) vì vẫn còn sinh viên có nguyện vọng xin hoãn thi nhưng chưa đọc thông tin.

Thông báo về việc mở đăng ký môn học trong chương trình Cao học 4+1, đợt 1 năm học 2020-2021

1. Điều kiện
- Là sinh viên Khoa Luật của Trường đại học Tôn Đức Thắng;
- Tự nguyện đăng kí học chương trình Cao học 4+1, được Khoa Luật tư vấn và đồng ý.

Thông báo về việc mở học phần trong chương trình 4+1đợt 5 năm học 2019-2020 (Đợt bổ sung)

1. Điều kiện

  • Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng;
  • Tự nguyện đăng kí học chương trình 4+1, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

2. Đăng ký

Thông báo về việc mở học phần trong chương trình 4+1đợt 5 năm học 2019-2020 (Đợt bổ sung)

1. Điều kiện

  • Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng;
  • Tự nguyện đăng kí học chương trình 4+1, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

2. Đăng ký

Thông báo nhận Bằng tốt nghiệp Đợt tháng 4/2020 (Đợt 02)

Khoa Luật thông báo Vv Nhận Bằng Tốt nghiệp như sau: hiện nay Bằng Tốt nghiệp của các anh chị Tốt nghiệp Đợt 2 - Tháng 4.2020 đã có, các anh chị vui lòng đến Văn Khoa Luật nhận Bằng và Bảng điểm. Chi tiết như sau:

1. Khi các anh chị đến nhận Bằng TN cần mang theo 02 loại giấy tờ: 

- Phiếu thu bản chính (250.000 dồng) chi phí Tốt nghiệp của Phòng Tài Chính, anh chị nào chưa đóng thì nhanh chóng đến P.T.Chính đóng chi phí này và nhận biên lai; 

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 4/2020 (ĐỢT 1)

Khoa Luật thông báo Vv Nhận Bằng Tốt nghiệp như sau: hiện nay Bằng Tốt nghiệp của các anh chị Tốt nghiệp Đợt 1 - Tháng 4.2020 đã có, nhưng Bảng điểm hiện chưa có; do nhu cầu nhận bằng của các anh chị phục vụ cho nhu cầu việc làm nên Khoa vẫn tiến hành phát bằng TN cho các anh chị trước.

1. Khi các anh chị đến nhận Bằng TN cần mang theo 02 loại giấy tờ: 

- Phiếu thu bản chính (250.000 dồng) chi phí Tốt nghiệp của Phòng Tài Chính, anh chị nào chưa đóng thì nhanh chóng đến P.T.Chính đóng chi phí này và nhận biên lai; 

- Mang theo 01 bản photo CMND có công chứng.