Nhảy đến nội dung
x

Tuyển sinh

Tuyển sinh

CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

 • Mã ngành: 7380101
 • Tổ hợp xét tuyển: A00 ; A01; C00; D01

Phương thức tuyển sinh:

 1. Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia 2018.
 2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả quá trình học tập bậc THPT (lớp 11, 12).
  1. Đợt 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 03 học kỳ (HK1 lớp 11, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12) dành cho các trường THPT ký kết hợp tác với TDTU về hướng nghiệp, đào tạo và phát triển khoa học công nghệ.
  2. Đợt 2: Xét tuyển theo kết quả học tập năm lớp 11, lớp 12 của các trường THPT.
Xem thông tin

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

 • Mã ngành: F7380101
 • Tổ hợp xét tuyển: A00 ; A01; C00; D01

Phương thức tuyển sinh:

 1. Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia 2018.
 2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả quá trình học tập bậc THPT (lớp 11, 12).
  1. Đợt 1: Thời gian xét tuyển: từ 07/4/2018 – 07/5/2018. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 03 học kỳ (HK1 lớp 11, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12) dành cho các trường THPT ký kết hợp tác với TDTU.
  2. Đợt 2: Thời gian xét tuyển: từ 20/5/2018 – 15/7/2018. Xét dựa vào kết quả học tập năm lớp 11, lớp 12 dành cho tất cả các trường THPT trên cả nước.
Xem thông tin

SAU ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH
NGÀNH LUẬT KINH TẾ