Nhảy đến nội dung
x

Hội thảo quốc tế về khoa học ứng dụng Lần thứ 2 (The 2nd International Conference on Applied Sciences: ICAS-2018)

Hội thảo quốc tế về khoa học ứng dụng Lần thứ 2 (The 2nd International Conference on Applied Sciences: ICAS-2018) chính thức khai mạc vào sáng ngày 24/05/2018 tại Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU).

ICAS do TDTU đăng cai tổ chức lần đầu tiên vào tháng 07/2016 và trở thành hội thảo khoa học quốc tế thường niên được tổ chức 2 năm một lần với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực: Công nghệ sinh học thực phẩm, Công nghệ sinh học nông nghiệp, Khoa học Y Sinh, Kỹ thuật hóa học, Khoa học vật liệu, Vật lý ứng dụng,...

ICAS-2018 do 5 trường đại học đồng tổ chức, thu hút gần 100 công trình nghiên cứu với mục tiêu thúc đẩy việc ứng dụng các tiến bộ của ngành Công nghệ Sinh học và Kỹ thuật hóa học vào đời sống không những tại Việt Nam và trên thế giới. Đặc biệt, Kỷ yếu ICAS-2018 sẽ do Nhà xuất bản quốc tế AIP Conference Publishing của Mỹ xuất bản.