Nhảy đến nội dung
x

Lịch thi cuối kỳ HK dự thính 2/2017-2018

- NHÓM: là nhóm sinh viên đăng ký môn học theo thời khóa biểu. Sinh viên phải xem đúng môn thi và nhóm thi để dự thi đúng ngày thi và giờ thi. Mọi trường hợp dự thi sai nhóm sẽ không được giải quyết.

 - Sinh viên đăng ký hoãn thi, chuyển giờ thi (do trùng lịch thi)nộp đơn trực tuyến tại Hệ thống thông tin sinh viên https://student.tdt.edu.vn phân hệ nộp đơn trực tuyến từ ngày: 26/4/2018.

 - TỔ: là danh sách thi theo phòng. Sinh viên cập nhật danh sách thi chính thức (bao gồm SV nộp đơn hoãn thi, chuyển giờ thi) trên website Phòng Đại học "http://pdh.tdt.edu.vn" từ ngày 07/5/2018 để biết phòng thi cụ thể.

 - Sinh viên phải mang theo THẺ SV hoặc CMND khi vào phòng dự thi. SV phải có mặt trước tại phòng thi trước giờ thi công bố trong lịch thi ít nhất 15 phút.

Sinh viên xem chi tiết lịch thi Tại đây.