Nhảy đến nội dung
x

Lịch thi cuối kỳ HK2/1718

GHI CHÚ:

- NHÓM: là nhóm sinh viên đăng ký môn học theo thời khóa biểu. Sinh viên phải xem đúng môn thi và nhóm thi để dự thi đúng ngày thi và giờ thi. Mọi trường hợp dự thi sai nhóm sẽ không được giải quyết.

 - Sinh viên đăng ký hoãn thi, chuyển giờ thi (do trùng lịch thi), xin dự thi (do hoãn thi ở các học kỳ trước) nộp đơn trực tuyến tại Hệ thống thông tin sinh viên https://student.tdt.edu.vn phân hệ nộp đơn trực tuyến từ ngày: 17/4-19/4/2018.

 - TỔ: là danh sách thi theo phòng. Sinh viên cập nhật danh sách thi chính thức (bao gồm SV nộp đơn hoãn thi, chuyển giờ thi) trên website Phòng Đại học "http://pdh.tdt.edu.vn" từ ngày 09/5/2018 để biết phòng thi cụ thể.

 - Sinh viên phải mang theo THẺ SV hoặc CMND khi vào phòng dự thi.

 - Sinh viên theo dõi danh sách không đủ điều kiện dự thi do không đạt yêu cầu môn học theo thông báo của giảng viên và cập nhật danh sách thi trước ngày thi ít nhất 3 ngày.

Sinh viên chương trình tiêu chuẩn xem lịch thi chi tiết Tại đây.

Sinh viên chương trình chất lượng cao xem lịch thi chi tiết Tại đây.