Nhảy đến nội dung
x

Sinh hoạt chuyên đề

Từ khi thành lập đến nay, Khoa Luật đã tổ chức rất nhiều các hoạt động dành cho sinh viên của khoa. Trong đó hoạt động được tổ chức thường xuyên và định kì chính là các buổi chuyên đề thảo luận về các vấn đề pháp luật trong thực tiễn.

Dưới đây là một số chuyên đề Khoa luật đã tổ chức.

1/Chuyên đề Luật sở hữu trí tuệ

Diễn giả: PHẠM DUY KHƯƠNG
Nội dung: Thảo luận về các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ trong thực tiễn cuộc sống như: vi phạm nhãn hiệu, mất nhãn hiệu, vi phạm sáng chế,…

chuyen de SHTT

 

chuyen de SHTT 1

Một số hình ảnh về chuyên đề Luật sở hữu trí tuệ

2/Chuyên đề Luật quốc tế

Chủ đề: “Những vấn đề pháp lý liên quan đến khủng bố ở Châu Âu”
Diễn giả: Timothée Cataldo
Nội dung: Thảo luận về an ninh ở Châu Âu và những giải pháp, một số luật lệ của nước Bỉ đối với tội phạm khủng bố.

chuyen de LQT

 

chuyen de LQT1

 

chuyen de LQT2

Một số hình ảnh ghi nhận tại chuyên đề Luật quốc tế

3/Chuyên đề pháp luật về thừa kế

Diễn giả: Dương Quốc Cường

Nội dung: ôn tập, bổ trợ, trao đổi nhiều kiến thức và các kỹ năng hành nghề trong tương lai về việc chia tài sản thừa kế

chuyen de TK

 

chuyen de thua ke 2

 

chuyen de thua ke 3

Hình ảnh về Chuyên đề pháp luật về thừa kế