Nhảy đến nội dung
x

Thông báo nhận hình Lễ tốt nghiệp Đợt tháng 9/2018

Thân gửi các em Tân cử nhân Khóa 18!

Khoa luật mời các em đến văn phòng Khoa nhận hình Lễ tốt nghiệp Đợt tháng 9/2018.

Thời gian: từ ngày thông báo đến ngày 20/10/2018

  • Buổi sáng: 07:30 – 11:30;
  • Buổi chiều: 13:00 – 17:00.

Địa điểm: Phòng B008 (gặp Thầy Trần Văn Linh để nhận hình).

Trân trọng.