Nhảy đến nội dung
x

Thông báo thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp tháng 9/2018 chính thức - Ngày 28/9/2018

Thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp tháng 9/2018 có sự điều chỉnh về thời gian. 

Lễ tốt nghiệp chính thức sẽ được tổ chức vào ngày 28/9/2018, các em sinh viên lưu ý thường xuyên cập nhật thông tin trên website và email sinh viên để nắm bắt kịp thời.