Nhảy đến nội dung
x

CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC HÈ TẠI PHẦN LAN

Khoa Luật TDTU triển khai chương trình hợp tác đưa sinh viên Khoa Luật đi học tại Phần Lan trong học kỳ hè.

Hạn đăng ký: Đến hết 09/6/2019

Form đăng ký: tại đây

Thông tin cụ thể của chương trình, vui lòng xem file đính kèm.

Kết quả sẽ được công bố sau tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ.