Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch tốt nghiệp Tháng 9/2019

Nhà trường có kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tất cả các ngành học

Thời gian: Cả ngày 20/9/2019.

Địa điểm: Hội trường 2A, cơ sở Tân Phong Quận 7.

Sinh viên ngành Luật theo dõi danh sách sinh viên được tốt nghiệp Đợt tháng 9/2019 và kế hoạch tổ chức Lễ trên cổng thông tin sinh viên.

Sinh viên có nguyện vọng dự lễ tốt nghiệp, đăng ký theo link:  http://bit.ly/dangkyletotnghiept92019khoaluat

Hạn đăng ký: Đến là 22 giờ 00 ngày 14/9/2019

Trân trọng.