Nhảy đến nội dung
x

Ký kết và ra mắt Mạng lưới hợp tác đại học quốc tế tại TDTU

Để phát triển bền vững, bất kỳ đại học nào trong thời đại hiện nay đều phải tham gia mạnh mẽ vào tiến trình hội nhập; cũng như tự chủ quốc tế hóa hoạt động của Nhà trường. Quá trình này có thể nhanh hoặc chậm; nhưng nó là công việc phải làm để bảo đảm rằng mọi hoạt động có liên quan đến giáo dục, khoa học-công nghệ của một đại học không những luôn bám sát và đạt chuẩn quốc tế; mà còn phải liên tục được cọ xát, trao đổi, học hỏi lẫn nhau để những gì đang dạy và học tại trường đều là những gì mà các đại học tốt nhất thế giới đang làm. Điều này bảo đảm chất lượng giáo dục và người tốt nghiệp từ trường có thể làm việc thành công ở khắp nơi trên thế giới. 

Nhất trí với mục tiêu này, được sự khởi xướng của Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU); các đại học thân hữu của TDTU đã nhất trí thành lập Mạng lưới hợp tác đại học quốc tế. 10 đại học đầu tiên (còn gọi là các Thành viên sáng lập) đã quyết định ký kết để hình thành mạng lưới này với tên gọi tiếng Anh là: University Consortium International (UCI). Lễ ký và ra mắt UCI đã diễn ra long trọng tại TDTU ngày 04/4/2019.

Chi tiết: https://tdtu.edu.vn/tin-tuc/2019-04/ky-ket-va-ra-mat-mang-luoi-hop-tac-dai-hoc-quoc-te