Nhảy đến nội dung
x

Thông báo Lịch tiếp sinh viên về chuyên môn

Thân gửi các em sinh viên!

Nhằm giải đáp thắc mắc của các em về vấn đề chuyên môn trong quá trình học tập, Khoa luật gửi đến các em lịch tiếp sinh viên về chuyên môn như sau:

Thời gian: thứ 6 hàng tuần (từ 08:00 đến 09:00)

Địa điểm: Văn phòng Khoa luật – Phòng B008.

Nhân sự phụ trách:

- Tuần 1 của tháng: Bộ môn Pháp Luật Công - ThS. An Thị Ngọc Lan

- Tuần 2 của tháng: Bộ môn Luật Dân sự - Kinh tế - ThS. Mai Hoàng Phước

- Tuần 3 của tháng: Bộ môn Luật Quốc tế - ThS. Lê Thị Thúy Huỳnh

- Tuần 4 của tháng: Bộ môn Luật Dân sự- kinh tế - ThS. Mai Hoàng Phước

Trân trọng./.