Nhảy đến nội dung
x

Thông báo thời gian nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Thân gửi các em sinh viên!

Khoa luật thông báo đến các em về thời gian nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp như sau:

Thời gian nhận bằng:

- Trước tết nguyên đán: Các em sinh viên nhận vào chiều ngày 24/01/2019; Ngày 25/01/2019; Chiều ngày 26/01/2019.

- Sau tết nguyên đán: Các em sinh viên nhận từ ngày 11/02/2019 đến 25/02/2019 

Buổi sáng: 07:30 đến 11:30

Buổi chiều: 13:00 đến 17:00

Địa điểm: Phòng B008 (gặp cô Nguyễn Thị Hòa)

Đối tượng nhận bằng: sinh viên xem danh sách tại đây.

Trân trọng.