Nhảy đến nội dung
x

Thông tin Buổi Tư vấn tuyển sinh trực tuyến của Khoa Luật TDTU

1. Chủ đề tuần này sẽ về các ngành thuộc Khoa Luật TDTU

2. Thời gian: 20:00 ngày 28/05/2019

3. Tại Facebook: Đại học Tôn Đức Thắng

4. Các phụ huynh học sinh quan tâm có thể đặt câu hỏi về ngành nghề hoặc phương thức tuyển sinh tại link: http://bit.ly/2Fd6UiD hoặc nhắn tin trực tiếp cho Fanpage Khoa Luật Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

5. Các kênh thông tin tư vấn tuyển sinh của TDTU:

Website : www.tdtu.edu.vn

Facebook : www.facebook.com/tonducthanguniversity

Youtube : www.youtube.com/TDTUniversity

Twitter: https://twitter.com/tonducthanguniv

Group tuyển sinh 2019: https://www.facebook.com/groups/tuyensinh.tdtu.edu.vn/