Nhảy đến nội dung
x

THÔNG BÁO v/v liên hệ Khoa Luật trong thời gian dừng học tập trung

Nhằm thực hiện đúng yêu cầu của nhà trường V/v Hướng dẫn SV liên hệ với nhà trường trong thời gian tạm dừng học tập trung để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, Khoa Luật đề nghị các anh chị sinh viên thực hiện nghiêm các yêu cầu sau đây:
1. Tất cả sinh viên (nếu có nhu cầu liên hệ trực tiếp) phải đăng ký việc liên hệ gặp Thầy cô tại Khoa theo link:  https://docs.google.com/forms/d/1xa54IJEOc_88S9D6ortYUOvQiSbDABdDlpeiBGF5524/edit?ts=5e6b6dd2 ít nhất tước 01 ngày làm việc (chỉ từ thứ Hai đến thứ 6). Cuối mỗi ngày lúc 16.00, Thư ký Khoa sẽ xuất danh sách sinh viên đăng ký và gửi email phản hồi xác nhận cho từng sinh viên, khi các anh chị nhận được mail này, việc đăng ký gặp Thầy cô tại Khoa xem như hợp lệ.
2. Các anh chị cần làm Khảo sát lịch trình di chuyển trên Hệ thống thông tin SV (đây là yêu cầu bắt buộc), các anh chị có thể làm bằng cách bấm vào link sau đây:  https://survey-beta.tdtu.edu.vn/SinhVien/KhaoSatDiChuyen . Khoa chỉ ưu tiên chấp nhận trường hợp các anh chị SV đến Khoa nhận Bằng Tốt nghiệp nếu chưa làm Khảo sát trên hệ thống, có thể điền phiếu khảo sát giấy được phát ngay tại Cổng, để tránh tình trạng lãng phí, nhà trường vẫn ưu tiên làm Khảo sát online trên hệ thống. Lưu ý: Phải thực hiện yêu cầu ở mục 1 đối với tất cả SV.
3. Nếu các anh chị chưa thực hiện việc Đăng ký gặp và Khảo sát lịch trình di chuyển như hướng dẫn ở Mục 1 và 2, Khoa Luật sẽ không giải quyết các trường hợp này.