Nhảy đến nội dung
x

VAW 2020 - Tuần lễ Trọng tài và Hòa giải thương mại Việt Nam 2020

Trong 10 năm qua, trọng tài thương mại nói riêng và giải quyết tranh chấp bằng các phương thức ngoài tòa án nói chung (ADR) đã có những bước phát triển đáng kể, điều này cho thấy chủ trương khuyến khích giải quyết tranh chấp bằng trọng tài của Nhà nước bước đầu đã phát huy được hiệu quả. 10 năm đó cũng chính là khoảng thời gian đánh dấu sự phát triển đáng ghi nhận của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) cũng như Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) thuộc VIAC trong các hoạt động. Để đánh dấu sự kiện lớn này, VIAC phối hợp với gần 20 đối tác khác nhau tổ chức Tuần lễ Trọng tài và Hòa giải thương mại Việt Nam 2020 – Vietnam ADR Week 2020 (gọi tắt là VAW 2020) với thông tin cụ thể như sau:

1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: 15-19/6/2020
Địa điểm: tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
Hình thức: tiến hành trực tiếp tại chỗ và trực tuyến trên các kênh trực tuyến chính thức của VIAC


2. ĐĂNG KÝ THAM DỰ

*Tham dự trực tuyến:

Vui lòng truy cập link đăng ký tham dự trực tuyến tại bảng thông tin dưới đây và hoàn thiện thông tin đăng ký theo yêu cầu. 

*Tham dự trực tiếp tại chỗ:

Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh theo chỉ thị của Thủ tướng, các sự kiện trong tuần lễ sẽ giới hạn số người tham dự theo đúng quy định. Quý vị mong muốn tham dự tại chỗ vui lòng gửi email đăng ký về Ban Xúc tiến và Đào tạo (điện thoại: 0243.574.4001, email: sukien.viac@gmail.com).

Nội dung email vui lòng cung cấp các thông tin sau: 

Họ và tên:
Đơn vị công tác:
Chức vụ:
Email nhận thông tin:


3. CẬP NHẬT THÔNG TIN

Mọi thông tin chi tiết được cập nhật liên tục trên các kênh thông tin điện tử chính thức của VIAC:

Website: http://www.viac.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/viac.vn/

Youtube: https://www.youtube.com/vietnaminternationalarbitrationcentre

Linkedin: https://bitly.com.vn/Zav93