Nhảy đến nội dung
x

Công ty Luật KAV Lawyers

Hình 1

KAV Lawyers là công ty luật cung cấp dịch vụ pháp lý đa dạng tại Việt Nam hướng đến các chuẩn mực quốc tế và hành nghề luật toàn cầu. KAV Lawyers cung cấp các dịch vụ pháp lý gồm tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp và các dịch vụ pháp lý khác.

KAV Lawyers được thành lập và điều hành bởi Luật sư Kiều Anh Vũ – Một luật sư có hơn 10 năm kinh nghiệm hành nghề luật tại Việt Nam. Ngoài ra, KAV Lawyers còn có đội ngũ nhân sự đam mê, tận tâm, chuyên nghiệp và trung thành với quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

TẦM NHÌN
KAV Lawyers là một công ty luật có uy tín cao trên thị trường dịch vụ pháp lý tại Việt Nam, là nơi cung cấp dịch vụ pháp lý đáng tin cậy và hiệu quả cho Khách hàng. Đồng thời, KAV Lawyers là một công ty luật có năng lực cao trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam và hội nhập quốc tế, đặc biệt là các lĩnh vực đầu tư, thương mại, doanh nghiệp và giải quyết tranh chấp.

SỨ MỆNH
Sứ mệnh của KAV Lawyers là đồng hành cùng Khách hàng, giúp Khách hàng ngăn ngừa rủi ro pháp lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và giải quyết vướng mắc pháp lý cho Khách hàng tốt nhất có thể; cùng Khách hàng không ngừng đạt được các giá trị tốt đẹp cho sự thành công và phát triển bền vững (“Keep achieving value”).

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Cùng với sự tận tâm, tận tình, tận tụy, chuyên nghiệp, hiệu quả, tuân thủ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của Luật sư, KAV Lawyers cung cấp dịch vụ pháp lý dựa trên các giá trị cốt lõi sau đây:

Tri thức (Knowledge): Tri thức là sức mạnh. Đó là sự tổng hòa của kiến thức chuyên môn, kỹ năng thành thạo, kinh nghiệm phong phú trong thực hành nghề luật mà luật sư, nhân sự của KAV Lawyers đã rèn luyện, tích lũy thành giá trị cốt lõi cơ bản, làm cơ sở để cung cấp dịch vụ pháp lý cho Khách hàng.
Thái độ (Attitude): Thái độ là thành tố quan trọng cấu thành năng lực. KAV Lawyers phục vụ Khách hàng bằng thái độ tích cực nhất có thể vì lợi ích hợp pháp của Khách hàng.
Tầm nhìn (Vision): Cũng như pháp luật phải có tính dự liệu, luật sư tư vấn, giải quyết vụ việc của Khách hàng phải có tầm nhìn để dự đoán, đánh giá các vấn đề pháp lý có thể xảy ra, từ đó đưa ra ý kiến tư vấn, sách lược, chiến lược bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng tốt nhất có thể. Với đội ngũ Luật sư, nhân sự được đào tạo chuyên môn tốt, có kinh nghiệm thực chiến, tầm nhìn chính là một trong các giá trị cốt lõi của KAV Lawyers.

Website: https://www.kavlawyers.com/