Nhảy đến nội dung
x

Phuoc & Partners tuyển Thực tập sinh Pháp lý

Công ty Phuoc & Partners đang tuyển dụng vị trí THỰC TẬP SINH PHÁP LÝ tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

JOB DESCRIPTION/MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Translating, proofreading, and reviewing documents/ Dịch thuật, hiệu chỉnh và rà soát các tài liệu; • Searching legal matters as assigned/ Tìm kiếm các vấn đề pháp lý được giao;
• Conducting legal researches, update and keep alert of legal changes in relevant legislation/ Tiến hành nghiên cứu pháp luật, cập nhật và thông báo những thay đổi pháp lý trong pháp luật có liên quan;
• Collaborating with other team members on various legal and client projects as needed/ Phối hợp với các thành viên khác trong nhóm trong các dự án pháp luật và dự án khách hàng khác nhau khi cần thiết;
• Participating in business development activities/ Tham gia các hoạt động phát triển kinh doanh;
• Performing others task as assigned by supervisor/ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

JOB REQUIREMENTS

• Having a university degree, or are in the final year of their university studies in law, preference is given to candidates who have a good academic record and a demonstrated interest in law, and a desire to pursue a career as a lawyer/ Có bằng đại học hoặc đang học đại học năm cuối chuyên ngành luật, ưu tiên cho ứng viên có thành tích học tập tốt và yêu thích pháp luật, đồng thời mong muốn theo đuổi nghề luật sư;
• Having a good command of written and spoken Vietnamese and English/ Có khả năng viết và nói
tiếng Việt và tiếng Anh tốt;
• Having a superior legal writing and analytical skills/ Có kỹ năng viết và phân tích pháp lý vượt trội;
• Must be proficient with Microsoft Office Suite, virtual communication software and digital technology/ Sử dụng thành thạo Microsoft Office Suite, phần mềm giao tiếp công việc và kỹ thuật số;
• Having knowledge and skills in using social media tools is an advantage/ Có kiến thức và kỹ năng sử dụng các công cụ truyền thông xã hội là một lợi thế;
• Being able to work under high pressure environment; and/ Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao; và
• Having ability to meet deadlines and make effective decisions/ Có khả năng đáp ứng thời hạn và đưa ra quyết định hiệu quả.

Internship period: Continuously 06 months (full-time, 05 days/week) /Thời gian thực tập: Liên tục 06 tháng (toàn thời gian, 05 ngày/tuần).

BENEFITS:

• Improving professional capacity through solving legal cases and actual clients at the firm/ Nâng cao năng lực chuyên môn thông qua giải quyết các vụ việc pháp lý và khách hàng thực tế tại công ty;
• Free lunches and parking/ Được hỗ trợ ăn trưa, gửi xe;
• Learning advanced training based on professional requirements and training to build a personal brand in a professional field, subject to the firm training plan/ Được học đào tạo nâng cao theo yêu cầu nghề nghiệp và đào tạo xây dựng thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn, tuỳ theo kế hoạch đào tạo của công ty;
• Having a friendly and dynamic working environment with internal entertainment events and business development events with partners in related fields/ Có môi trường làm việc thân thiện và năng động với các sự kiện giải trí nội bộ và sự kiện phát triển kinh doanh với các đối tác trong lĩnh vực liên quan;
• Getting learning, exchanging practical experiences regularly and maximizing your critical thinking/ Thường xuyên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực tế và phát huy tối đa tư duy phản biện.

Hồ sơ: Thư xin thực tập (tiếng Anh), CV (tiếng Anh), các văn bằng-chứng chỉ (nếu có).

Liên hệ: van.van@phuoc-partner.com.

Chi tiết xem tại đây.