Nhảy đến nội dung
x

Journal Club & Sinh hoạt học thuật

Hàng tháng, Khoa luật tổ chức các buổi sinh hoạt học thuật và Journal Club theo hướng đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học. Để phát triển về sinh hoạt học thuật các giảng viên trong Khoa luôn tổ chức các chuyên đề trao đổi về các môn học nằm trong chương trình đào tạo của Khoa, đặc biệt là các môn học dành cho sinh viên năm 3 và năm 4; Xây dựng đề cương nghiên cứu để phục vụ cho hướng dẫn nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp quốc gia. Ngoài ra trong buổi sinh hoạt học thuật còn thảo luận về phương pháp cũng như kỹ năng giảng dạy để giúp các em sinh viên tiếp cận luật học một cách dễ dàng hơn. Bên cạnh đó tại các buổi sinh hoạt Journal Club, Khoa Luật tổ chức các buổi chuyên đề trao đổi các bài báo ISI/Scopus; Xây dựng chủ đề nghiên cứu có thể công bố trên các tạp chí ISI/Scopus từ các bài báo ISI/Scopus. Tại buổi sinh hoạt Journal Club, Khoa Luật còn mời chuyên gia có bài báo ISI/Scopus trình bày hướng nghiên cứu liên quan đến Khoa và cùng hợp tác công bố bài báo ISI/Scopus.

Với mong muốn người học có thể tiếp cận với nghiên cứu khoa học từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Khoa Luật còn tổ chức chuyên đề và cuộc thi liên quan đến học thuật. Sinh hoạt học thuật mang đến cho sinh viên chuyên ngành: các kinh nghiệm về ngành nghề đang theo học; thảo luận và chia sẻ các dữ liệu bài tập nâng cao dựa trên nền tảng môn học chính khoá; chia sẻ các quan điểm, làm cơ sở cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Khoa.