Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp - Đợt 2

Thân gửi các em sinh viên!

Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng đã chuyển "Bằng tốt nghiệp của các em sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2". Các em sinh viên lưu ý thời gian nhận bằng cụ thể:

- Thời gian: từ ngày 4/10 đến ngày 19/10 trong giờ hành chính. 

 + Ngày 6/10:  từ 13:00 đến 17:00

 + Ngày 13/10: Từ 07:30 đến 10:00.

- Địa điểm: Phòng B008

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký ôn thi và bổ sung kiến thức đợt tháng 12/2018

Phòng Sau đại học thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký ôn thi và bổ sung kiến thức đợt tuyển sinh tháng 12/2018 đến ngày 25/09/2018.

Hồ sơ đăng ký  bao gồm:

Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học cho sinh viên Tôn Đức Thắng (học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và Triết học Mac - Lênin)

Điều kiện

  • Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng
  • Tự nguyện đăng kí học bồi dưỡng các học phần sau đại học, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

Đăng ký

Lịch thi cuối kỳ HK dự thính 2/2017-2018

- NHÓM: là nhóm sinh viên đăng ký môn học theo thời khóa biểu. Sinh viên phải xem đúng môn thi và nhóm thi để dự thi đúng ngày thi và giờ thi. Mọi trường hợp dự thi sai nhóm sẽ không được giải quyết.

 - Sinh viên đăng ký hoãn thi, chuyển giờ thi (do trùng lịch thi)nộp đơn trực tuyến tại Hệ thống thông tin sinh viên https://student.tdt.edu.vn phân hệ nộp đơn trực tuyến từ ngày: 26/4/2018.

Lịch thi cuối kỳ HK2/1718

GHI CHÚ:

- NHÓM: là nhóm sinh viên đăng ký môn học theo thời khóa biểu. Sinh viên phải xem đúng môn thi và nhóm thi để dự thi đúng ngày thi và giờ thi. Mọi trường hợp dự thi sai nhóm sẽ không được giải quyết.

 - Sinh viên đăng ký hoãn thi, chuyển giờ thi (do trùng lịch thi), xin dự thi (do hoãn thi ở các học kỳ trước) nộp đơn trực tuyến tại Hệ thống thông tin sinh viên https://student.tdt.edu.vn phân hệ nộp đơn trực tuyến từ ngày: 17/4-19/4/2018.

Thông báo thi MOS đợt tháng 06/2018

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây

Thông báo kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 9/2018

Phòng Đại học thông báo kế hoạch tốt nghiệp đợt Tháng 9/2018

Sinh viên xem kế hoạch chi tiết tại đây

Lưu ý:

  - Kế hoạch này có điểm khác biệt so với với trước đây:

Subscribe to Thông báo