Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về việc mở học phần trong chương trình 4+1đợt 5 năm học 2019-2020 (Đợt bổ sung)

1. Điều kiện

  • Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng;
  • Tự nguyện đăng kí học chương trình 4+1, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

2. Đăng ký

Thông báo nhận Bằng tốt nghiệp Đợt tháng 4/2020 (Đợt 02)

Khoa Luật thông báo Vv Nhận Bằng Tốt nghiệp như sau: hiện nay Bằng Tốt nghiệp của các anh chị Tốt nghiệp Đợt 2 - Tháng 4.2020 đã có, các anh chị vui lòng đến Văn Khoa Luật nhận Bằng và Bảng điểm. Chi tiết như sau:

1. Khi các anh chị đến nhận Bằng TN cần mang theo 02 loại giấy tờ: 

- Phiếu thu bản chính (250.000 dồng) chi phí Tốt nghiệp của Phòng Tài Chính, anh chị nào chưa đóng thì nhanh chóng đến P.T.Chính đóng chi phí này và nhận biên lai; 

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 4/2020 (ĐỢT 1)

Khoa Luật thông báo Vv Nhận Bằng Tốt nghiệp như sau: hiện nay Bằng Tốt nghiệp của các anh chị Tốt nghiệp Đợt 1 - Tháng 4.2020 đã có, nhưng Bảng điểm hiện chưa có; do nhu cầu nhận bằng của các anh chị phục vụ cho nhu cầu việc làm nên Khoa vẫn tiến hành phát bằng TN cho các anh chị trước.

1. Khi các anh chị đến nhận Bằng TN cần mang theo 02 loại giấy tờ: 

- Phiếu thu bản chính (250.000 dồng) chi phí Tốt nghiệp của Phòng Tài Chính, anh chị nào chưa đóng thì nhanh chóng đến P.T.Chính đóng chi phí này và nhận biên lai; 

- Mang theo 01 bản photo CMND có công chứng.

Đăng ký bồi dưỡng học phần sau đại học, chương trình Cao học Luật Kinh tế 4+1, học kỳ II/2019-2020
Sinh viên cần thực hiện đăng ký ghi danh trước khi đăng ký học phần.
THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 1/2020

Mến chào các anh chị sinh viên Tốt Nghiệp đợt tháng 01.2020.

Khoa Luật thông báo Vv Nhận Bằng Tốt nghiệp như sau:

1. Khi các anh chị đến nhận Bằng TN cần mang theo 02 loại giấy tờ: 

- Phiếu thu bản chính (250.000 dồng) chi phí Tốt nghiệp của Phòng Tài Chính, anh chị nào chưa đóng thì nhanh chóng đến P.T.Chính đóng phần tiền này và nhận biên lai;

- Mang theo 01 bản photo CMND có công chứng.

Tuyển sinh Sau đại học Tháng 6/2020 (Thạc sĩ Luật Kinh tế)

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo sau đại học, chuyên ngành Luật Kinh tế:

1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

2. Đối tượng tuyển sinh:

- Người nước ngoài tốt nghiệp Cử nhân ngành đúng hoặc ngành gần với ngành Luật;

- Người Việt Nam tốt nghiệp Cử nhân ngành đúng hoặc ngành gần với ngành Luật;

3. Thời gian nhận hồ sơ:

- Đăng ký trực tuyến và nộp hồ sơ tại Phòng Sau đại học đến ngày 02/5/2020.

Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 1 HK2/2019-2020 cho sinh viên Tôn Đức Thắng

Phòng Sau đại học tổ chức mở lớp bồi sưỡng sau đại học, năm học 2019 - 2020

1. Đối tượng:

  • Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng;
  • Tự nguyện đăng kí học bồi dưỡng các học phần sau đại học, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý (Chương trình cao học 4+1)

2. Thời hạn đăng ký:

2.1. Triết học Mac-Lenin và Phương pháp nghiên cứu khoa học:

Kế hoạch tốt nghiệp Tháng 9/2019

Nhà trường có kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tất cả các ngành học

Thời gian: Cả ngày 20/9/2019.

Địa điểm: Hội trường 2A, cơ sở Tân Phong Quận 7.

Sinh viên ngành Luật theo dõi danh sách sinh viên được tốt nghiệp Đợt tháng 9/2019 và kế hoạch tổ chức Lễ trên cổng thông tin sinh viên.

Subscribe to Thông báo