Nhảy đến nội dung
x
Tuyển sinh Chương trình Cao học Luật Kinh tế - Đợt 02 năm 2022

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh chuyên ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ Luật Kinh tế với các thông tin như sau:

1.Chuyên ngành đào tạo: 

Tên chuyên ngành: Luật Kinh tế                          Mã chuyên ngành: 8380107

2. Số lượng chỉ tiêu: 30

3.Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

4.Điều kiện dự tuyển:

Thông báo nhận Bằng Tốt nghiệp đợt tháng 2/2022 và tháng 4/2022

Khoa Luật trân trọng kính mời anh chị đến nhận văn bằng tốt nghiệp đại học theo hướng dẫn như sau:

1. Thời gian phát văn bằng: ngày 16/7/2022:

- Sáng: Từ 08h00 - 11h00

- Chiều: Từ 13h30 - 17h00

2. Anh chị vui lòng đem theo: - CMND/CCCD: bản chính và bản photo - Biên lai đóng phí tốt nghiệp

3. Địa điểm phát văn bằng: Văn phòng Khoa Luật, Trường Đại học Tôn Đức Thắng Phòng B008, số 19 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7.

Thông báo đăng ký tham gia Lễ tốt nghiệp (đợt ngày 20/5/2022)

Chào các anh chị Cựu Sinh viên (CSV) !
Ngày 20/5/2022, Nhà trường tổ chức Lễ Tốt nghiệp dành cho đối tượng là SV Tốt nghiệp từ tháng 4/2022, các anh chị Tốt nghiệp Đợt tháng 4/2022 vui lòng đăng ký tham dự Lễ qua thông tin sau đây:

Danh sách chính thức xét Tập sự nghề nghiệp Đợt 1B/2021-2022

Phòng Đại học thông báo danh sách chính thức xét Tập sự nghề nghiệp Đợt 1B/2021-2022 Khoa Luật,  sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm.

/sites/law/files/law/e_luat_dsct_tsnn_1b_2021(20220315_110912_566)_.pdf

Kế hoạch đăng ký học phần chung của chương trình 4+1 đợt 2 năm học 2021-2022

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 4, Chương I của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/08/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phòng Sau đại học thông báo Kế hoạch đăng ký học phần chung của chương trình 4+1 đợt 2 năm học 2021-2022 như sau:

Đối tượng: Sinh viên TDTU từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học có học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên tại thời điểm ghi danh chương trình 4+1.

Thông báo về Kế hoạch đăng ký học phần của chương trình 4+1 đợt 1 năm học 2021-2022

Đối tượng: Sinh viên TDTU từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học.

Thông tin chi tiết về chương trình 4+1 tại đây;

Thời gian đăng ký: 09h00 ngày 01/07/2021 đến 17h00 ngày 03/07/2021;

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh sau đại học năm 2021, đợt tuyển sinh tháng 06/2021

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Phòng Sau đại học thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh sau đại học năm 2021, đợt tuyển sinh tháng 06/2021 như sau:

STT

Nội dung

Thời gian ban đầu

Thời gian điều chỉnh

1

Thời gian kết thúc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

08/05/2021

Thông báo về việc cấp bằng cho sinh viên tốt nghiệp các đợt từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2021

Gửi các anh/chị sinh viên.

Theo kế hoạch dự kiến, lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp các đợt từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2021 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 5/2021. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc tổ chức lễ tốt nghiệp chưa thể thực hiện được theo thời gian như trên.

Nhà trường sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp vào thời điểm phù hợp khi dịch bệnh đã được kiểm soát và sẽ thông báo cụ thể đến các anh chị sinh viên.

Thông báo về việc ghi danh chương trình 4+1 trong HK2/2020-2021

Phòng Sau đại học thông báo thời gian đăng ký ghi danh chương trình 4+1 trong HK2/2020-2021 như sau:

+ Đối tượng: Sinh viên từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học;

+ Thời gian: Từ 11h00 ngày 26/01/2021 đến 13h00 ngày 04/02/2021;

Thông báo về Kế hoạch đăng ký học phần chuyên ngành chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021

Đối tượng: Sinh viên Khoa Luật TDTU từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học.

Điều kiện tham gia: Người học có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 (thang điểm 10) trở lên được phép đăng ký học tối đa 50% số tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ. Các đối tượng người học còn lại được phép đăng ký học tối đa 40% số tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

Subscribe to Thông báo