Nhảy đến nội dung
x
Kế hoạch Nghiên cứu khoa học sinh viên, năm học 2022-2023
Nội dung chi tiết trong thông báo
Đại học Tôn Đức Thắng công bố điểm trúng tuyển năm 2022

Ngày 16/9/2022, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo kết quả điểm trúng tuyển năm 2022 các ngành trình độ đại học chính quy.

Tuyển sinh Chương trình Cao học Luật Kinh tế - Đợt 02 năm 2022
Nội dung chi tiết trong thông báo
Thông báo nhận Bằng Tốt nghiệp đợt tháng 2/2022 và tháng 4/2022
Nội dung chi tiết trong thông báo
Thông báo đăng ký tham gia Lễ tốt nghiệp (đợt ngày 20/5/2022)
Nội dung chi tiết trong thông báo
Danh sách chính thức xét Tập sự nghề nghiệp Đợt 1B/2021-2022
Nội dung chi tiết trong thông báo
Subscribe to Thông báo