Nhảy đến nội dung
x
Chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2022
Bản tin văn bản tổng hợp các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới, nổi bật
Bản tin Đại học Tôn Đức Thắng tháng 5/2022
Bản tin TDTU tổng hợp các sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra tại Đại học Tôn Đức Thắng trong tháng.
Phạm nhân được lao động ngoài trại giam
Trại giam thuộc Bộ Công an được hợp tác với tổ chức trong nước để thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài nơi giam giữ.
Chính sách có hiệu lực từ tháng 6/2022
Bản tin văn bản tổng hợp các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới, nổi bật
Bản tin Đại học Tôn Đức Thắng tháng 4/2022
Bản tin TDTU tổng hợp các sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra tại Đại học Tôn Đức Thắng trong tháng.
Tổng hợp chính sách mới có hiệu lực từ Tháng 5/2022
Bản tin văn bản tổng hợp các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới, nổi bật
Bản tin Đại học Tôn Đức Thắng tháng 3/2022
Bản tin TDTU tổng hợp các sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra tại Đại học Tôn Đức Thắng trong tháng.
Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 26/3 - 29/3/2022
Bản tin văn bản tổng hợp các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới, nổi bật
Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 17/3 - 18/3/2022
Bản tin văn bản tổng hợp các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới, nổi bật