Nhảy đến nội dung
x
Thưởng đến 55 triệu đồng với học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế
Đây là mức tiền thưởng cao nhất theo Nghị định 110/2020/NĐ-CP quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên (HSSV), học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.
Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 11/9/2020
Bản tin văn bản pháp luật cung cấp thông tin tổng hợp các văn bản pháp luật mới, nổi bật
Bản tin Đại học Tôn Đức Thắng
Bản tin TDTU tổng hợp các sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra tại Đại học Tôn Đức Thắng trong tháng.
Các văn bản giao dịch về nhà, đất bắt buộc phải công chứng, chứng thực mới có giá trị
Các văn bản giao dịch liên quan đến đất đai phải công chứng, chứng thực. Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã
Vi phạm kinh doanh đa cấp sẽ bị phạt đến 200 triệu đồng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 98/2020/NĐ-CP , trong đó quy định mức phạt đối với hành vi vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2020
Cập nhật các văn bản pháp luật Trung ương mới, nổi bật
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2020
Bỏ tên trạm thu giá đường Bộ, tăng mức phạt với người ngoại tình... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2020
Bản tin văn bản pháp luật nổi bật
Cập nhật thông tin những văn bản pháp luật mới, nổi bật
Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 22/8/2020
Bản tin văn bản cung cấp các văn bản pháp lý mới, nổi bật