Nhảy đến nội dung
x

Đăng ký HỌC KỲ QUÂN ĐỘI tại cơ sở Bảo Lộc trong HK HÈ/2019-2020 dành cho sinh viên khóa tuyển sinh 2019 trở về trước

Phòng Đại học thông báo thời gian đăng ký Học kỳ quân đội trên Hệ thống thông tin sinh viên như sau:
1)    Đối tượng sinh viên được đăng ký:
⦁    Sinh viên khóa tuyển sinh 2019 trở về trước (bao gồm: SV tiêu chuẩn, SV chất lượng cao, chương trình Đại học bằng Tiếng Anh, SV liên kết quốc tế).
⦁    Sinh viên chưa học môn học GDQP - HP3 (mã môn: D02030). 
2)    Thời gian đăng ký:
Sinh viên đăng nhập vào Hệ thống thông tin sinh viên, chọn phân hệ Đào tạo đăng ký từ 14h ngày 17/06/2020 đến 23h ngày 19/06/2020.
Lưu ý: 
⦁    Sinh viên không được phép đăng ký trùng thời khóa biểu học với các môn đã đăng ký trước trong HK HÈ/2019-2020. 
⦁    Sinh viên có kết quả đăng ký thành công học kỳ quân đội trong HK HÈ/2019-2020 sẽ được nhà trường hỗ trợ hủy môn GDQP - HP3 trong HK1/2020-2021.
⦁    Sau thời hạn đăng ký môn học, nhà trường sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào cho sinh viên do không theo dõi thông báo. 
3)    Một số thông tin về học kỳ quân đội sinh viên cần biết:
A.    Thời gian tổ chức Học kỳ quân đội
Học kỳ quân đội tương sẽ được tổ chức học 1 tuần tại cơ sở Bảo Lộc gồm 4 đợt:
⦁    Đợt 1: Từ ngày 29/6 – 05/7/2020.
⦁    Đợt 2: Từ ngày 06/7 – 12/7/2020.
⦁    Đợt 3: Từ ngày 13/7 – 19/7/2020.
⦁    Đợt 4: Từ ngày 20/7 – 26/7/2020.
B.    Dự kiến Học phí và các khoản phí tham gia:
1.  Học phí:
⦁    Chương trình chất lượng cao: Sinh viên đã đóng theo học phí năm học.

⦁    Chương trình tiêu chuẩn: Phòng Tài chính sẽ thông báo chi tiết mức thu đến sinh viên, dự kiến 950.000đ/SV.

2. Phí tham gia: Sinh viên phải đóng các khoản phí tham gia, dự kiến như sau:
-  Phí tham gia: 590.000 đ    
- Tiền ăn:    640.000 đ 
C.    Nội dung học tập:
⦁    Học nội dung của môn GDQP-HP3, đạo đức và văn minh trường học.
⦁    Ngoài ra thông qua các hoạt động thể thao, hoạt động văn nghệ, … giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng bổ trợ cho công việc sau khi tốt nghiệp: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, ....

Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, kính đề nghị các Khoa thông báo rộng rãi cho tất cả sinh viên biết bằng nhiều kênh thông tin (bản tin của Khoa, website, email của sinh viên, giảng viên cố vấn, ban cán sự lớp,…).

Chi tiết theo dõi thông báo của Phòng đại học trên Cổng thông tin sinh viên.