Nhảy đến nội dung
x
Học kỳ quân đội Đợt 01- 2018

Học kỳ quân đội Thanh xuân của sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng Có sự ví von như thế bởi Học kỳ quân đội tại Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã trở thành một trong những ký ức của tuổi thanh xuân khó quên của sinh viên TDTU mỗi độ hè về.

Subscribe to Học Kỳ Quân Đội