Nhảy đến nội dung
x

Hội thảo: Labor Law Reform in Vietnam

Chương trình diễn ra vào 9h00 ngày 08/01/2020 (Thứ Tư), tại: Conference Room, Tầng 5, Thư viện Truyền cảm hứng TDTU
Với sự tham gia của các Giảng viên Khoa Luật: Ths. Phạm Thị Cẩm Ngọc, Ths. Nguyễn Thị Xuân Mai và hơn 30 sinh viên Khoa Luật có quan tâm đến nội dung của buổi hội thảo.

Labor Law 1Labor Law 2Labor Law 3Labor Law 4Labor Law 5Labor Law 6Labor Law 7