Nhảy đến nội dung
x
Người lao động phải bồi thường nếu tiết lộ bí mật kinh doanh
Khi phát hiện người lao động vi phạm thỏa thuận bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ thì người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động bồi thường theo thỏa thuận của hai bên.
Hút thuốc lá có thể bị phạt tới 500.000 đồng?
Theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/11/2020) hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm có thể bị xử phạt tới 500.000 đồng.
Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 10/10/2020
Bản tin văn bản tổng hợp các văn bản pháp lý mới, nổi bật
Hậu quả pháp lý của việc tảo hôn
Tảo hôn là hành vi lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định
Cách tính tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự
Công dân không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo khi đến độ tuổi quy định phải tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Văn bản pháp luật có hiệu lực từ Tháng 10/2020
Bản tin văn bản pháp luật cập nhật các văn bản pháp luật mới, nổi bật
Một số điểm nổi bật của các Nghị định có hiệu lực Tháng 10/2020
Bản tin văn bản pháp luật cập nhật các văn bản pháp luật mới, nổi bật
Khoa Luật TDTU tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết luận văn Thạc sĩ Luật Kinh tế
Ngày 29/09/2020 vừa qua, Khoa Luật TDTU đã tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế cho các học viên
Bản tin TDTU Tháng 9/2020
Bản tin TDTU tổng hợp các sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra tại Đại học Tôn Đức Thắng trong tháng.
Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 đợt 2 (đợt bổ sung) trong năm học 2020-2021

Điều kiện

  • Là sinh viên của Khoa Luật TDTU;
  • Tự nguyện đăng kí học chương trình 4+1, được Khoa Luật tư vấn và đồng ý.

Đăng ký

Subscribe to Khoa Luật TDTU